Top

Norooz and 24 Years Publication of Persian Heritage

March 19, 2019 by · Comments Off on Norooz and 24 Years Publication of Persian Heritage 

From the Editorial Desk – Shahrokh Ahkami​ – Persian Heritage, #93, Spring 2019

Read more …

نوروز با همراهی میراث ایران از پس ۲۴ سال پویایی و پیمان با خوانندگان

March 19, 2019 by · Comments Off on نوروز با همراهی میراث ایران از پس ۲۴ سال پویایی و پیمان با خوانندگان 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۳، بهار ۱۳۹۸

Read more …

New Year with Continuing Protest in Iran

December 22, 2018 by · Comments Off on New Year with Continuing Protest in Iran 

Shahrokh Ahkami Persian Heritage, No 92, Winter 2018

Read more …

نوروزی دیگر با اعتراضات مردمی

December 22, 2018 by · Comments Off on نوروزی دیگر با اعتراضات مردمی 

شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۲، زمستان ۱۳۹۷

Read more …

شرکت‌های هواپیمایی کوچک ایران در معرض ورشکستگی

December 13, 2018 by · Comments Off on شرکت‌های هواپیمایی کوچک ایران در معرض ورشکستگی 

با افزایش قیمت ارز شرکت‌های هواپیمایی کوچک ایران دیگر با سرمایه قبلی خود توان خرید هواپیماهای جدید را ندارند. بازگشت تحریم‌ها شرایط را دشوارتر کرده است. به گفته کارشناسان آنها بر سر دوراهی ورشکستگی یا ادغام قرار دارند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شرایط را برای ادامه حیات شرکت‌های هواپیمایی کوچک ایران دشوارتر کرده است. به گفته یک کارشناس صنعت هوایی، چنانچه ایرلاین‌های کوچک ایران نتوانند چاره‌ای برای شرایط اقتصادی فعلی پیدا کنند، “باید برای ورشکستگی آماده شوند”. هوشنگ صدیق، مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی زاگرس، روز چهارشنبه ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر) با اشاره به اینکه ایرلاین‌های کوچک در سال‌های گذشته نیز به‌خاطر تحریم‌های گسترده بین‌المللی همواره با مشکلات اقتصادی مواجه بوده‌اند، تأکید کرد که «امروز با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا بار دیگر شرایط دشوار شده است.» از یک‌سو ناوگان ایرلاین‌های کوچک محدود است و از سوی دیگر این شرکت‌ها به خاطر افزایش حدودا سه برابری قیمت ارز به نسبت اوایل سال ۹۶، توان خرید هواپیماهای جدید را با سرمایه قبلی خود ندارند.

Read more …

The future of Iran and Refugees

October 21, 2018 by · Comments Off on The future of Iran and Refugees 

From Editorial Desk Shahrokh Ahkami PH, #91, Fall 2018

Read more …

بحران مشروعیت حاکمیت ایران و مساله پناهندگان

October 21, 2018 by · Comments Off on بحران مشروعیت حاکمیت ایران و مساله پناهندگان 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – «میراث ایران»، شماره ۹۱، پاییز ۱۳۹۷

Read more …

American and Regime Change Policy in Iran

September 25, 2018 by · Comments Off on American and Regime Change Policy in Iran 

From Editorial Desk – Shahrokh Ahkami – PH, #91, Fall 2018

Read more …

آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی

September 25, 2018 by · Comments Off on آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی 

شاهرخ احکامی – «میراث ایران»، شماره ۹۱، پاییز ۱۳۹۷

Read more …

بیانیه مشترک چهار سازمان سیاسی به مناسبت سی‌امین سالگرد اعدام‌های ۶۷

August 17, 2018 by · Comments Off on بیانیه مشترک چهار سازمان سیاسی به مناسبت سی‌امین سالگرد اعدام‌های ۶۷ 

به مناسبت سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، چهار سازمان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای درخواست کردند این کشتار به عنوان “جنایت علیه بشریت” شناخته و معرفی شود. آنها همچنین خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. در سی‌امین سالگرد تابستان ۶۷ در ایران که به کشتار ۶۷ مشهور است، اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران، همبستگی خواهان جمهوری ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با صدور بیانیه‌ای  ضمن قدرانی از همه تلاش‌های سه دهه گذشته برای نشان دادن ابعاد این “جنایت” به جهانیان، درخواست کردند که علاوه بر معرفی آن به عنوان “جنایت علیه بشریت”، برای “محاکمه آمرین و عاملین این جنایت در دادگاه‌های صالحه” نیز تلاش شود. در این بیانیه آمده است: “به باور ما در چنین شرایطی، سخن گفتن از عفو و فراموشی کشتار ۶۷ به سخره گرفتن حق قربانیان و ابتدایی‌ترین موازین دادرسی است.” در ادامه می‌خوانیم: “حقیقت‌یابی و پیگرد عوامل جنایت اهمیت حیاتی دارد. حقیقت‌یابی با این هدف که چنین جنایتی دیگر هرگز تکرار نشود، برای توسعه سیاسی در ایران، ضرورتی مبرم است.”

Read more …

Next Page »

Bottom