Top

The future of Iran and Refugees

October 21, 2018 by · Comments Off on The future of Iran and Refugees 

From Editorial Desk Shahrokh Ahkami PH, #91, Fall 2018

Read more …

بحران مشروعیت حاکمیت ایران و مساله پناهندگان

October 21, 2018 by · Comments Off on بحران مشروعیت حاکمیت ایران و مساله پناهندگان 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – «میراث ایران»، شماره ۹۱، پاییز ۱۳۹۷

Read more …

American and Regime Change Policy in Iran

September 25, 2018 by · Comments Off on American and Regime Change Policy in Iran 

From Editorial Desk – Shahrokh Ahkami – PH, #91, Fall 2018

Read more …

آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی

September 25, 2018 by · Comments Off on آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی 

شاهرخ احکامی – «میراث ایران»، شماره ۹۱، پاییز ۱۳۹۷

Read more …

بیانیه مشترک چهار سازمان سیاسی به مناسبت سی‌امین سالگرد اعدام‌های ۶۷

August 17, 2018 by · Comments Off on بیانیه مشترک چهار سازمان سیاسی به مناسبت سی‌امین سالگرد اعدام‌های ۶۷ 

به مناسبت سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، چهار سازمان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای درخواست کردند این کشتار به عنوان “جنایت علیه بشریت” شناخته و معرفی شود. آنها همچنین خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. در سی‌امین سالگرد تابستان ۶۷ در ایران که به کشتار ۶۷ مشهور است، اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران، همبستگی خواهان جمهوری ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با صدور بیانیه‌ای  ضمن قدرانی از همه تلاش‌های سه دهه گذشته برای نشان دادن ابعاد این “جنایت” به جهانیان، درخواست کردند که علاوه بر معرفی آن به عنوان “جنایت علیه بشریت”، برای “محاکمه آمرین و عاملین این جنایت در دادگاه‌های صالحه” نیز تلاش شود. در این بیانیه آمده است: “به باور ما در چنین شرایطی، سخن گفتن از عفو و فراموشی کشتار ۶۷ به سخره گرفتن حق قربانیان و ابتدایی‌ترین موازین دادرسی است.” در ادامه می‌خوانیم: “حقیقت‌یابی و پیگرد عوامل جنایت اهمیت حیاتی دارد. حقیقت‌یابی با این هدف که چنین جنایتی دیگر هرگز تکرار نشود، برای توسعه سیاسی در ایران، ضرورتی مبرم است.”

Read more …

Celebrities and no work permission in own country

June 27, 2018 by · Comments Off on Celebrities and no work permission in own country 

Shahrokh Ahkami – Persian Heritage, No.90, Summer 2018

Read more …

تبعید در میهن سرنوشت برخی از بازیگران

June 27, 2018 by · Comments Off on تبعید در میهن سرنوشت برخی از بازیگران 

شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۰، تابستان​ ۱۳۹۷

Read more …

Norooz and Uprising of Iranian People, the Demands: Rights of Better Life and Freedom

March 17, 2018 by · Comments Off on Norooz and Uprising of Iranian People, the Demands: Rights of Better Life and Freedom 

Shahrokh Ahkami – Persian Heritage, No. 89, Spring 2018

Read more …

سال ۹۶ شمسی همراه با اعتراضات زحمتکشان و خواست آزادی پوشش بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی

March 17, 2018 by · Comments Off on سال ۹۶ شمسی همراه با اعتراضات زحمتکشان و خواست آزادی پوشش بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۸۹، بهار​ ۱۳۹۷

Read more …

New Year among with Earthquake, Poverty and Regional Interference Conflicts

December 16, 2017 by · Comments Off on New Year among with Earthquake, Poverty and Regional Interference Conflicts 

From the Editorial Desk – Shahrokh Ahkami – Persian Heritage, No. 88, Winter 2017

Read more …

Next Page »

Bottom