Top

Norouz among different crises

March 6, 2020 by · Comments Off on Norouz among different crises 

From the Editorial Desk – Shahrokh Ahkami – Persian Heritage, #97, Spring 2020

Read more …

Uprising in Iran and Regime’s Violence

December 5, 2019 by · Comments Off on Uprising in Iran and Regime’s Violence 

From the Editorial Desk – Shahrokh Ahkami – Persian Heritage, #96, Winter 2019

Read more …

‘There exists a field beyond all notions of right and wrong, I will meet you there.’

October 2, 2019 by · Comments Off on ‘There exists a field beyond all notions of right and wrong, I will meet you there.’ 

From the Editorial Desk- Shahrokh Ahkami – Persian Heritage, #95, Fall 2019

Read more …

Sanction and the Sound of the War -Future Relation Between Iran and USA

June 21, 2019 by · Comments Off on Sanction and the Sound of the War -Future Relation Between Iran and USA 

From Editorial’s Desk – Shahrokh Ahkami – Persian Heritage, #94, Summer 2019

Read more …

Norooz and 24 Years Publication of Persian Heritage

March 19, 2019 by · Comments Off on Norooz and 24 Years Publication of Persian Heritage 

From the Editorial Desk – Shahrokh Ahkami​ – Persian Heritage, #93, Spring 2019

Read more …

New Year with Continuing Protest in Iran

December 22, 2018 by · Comments Off on New Year with Continuing Protest in Iran 

Shahrokh Ahkami Persian Heritage, No 92, Winter 2018

Read more …

The future of Iran and Refugees

October 21, 2018 by · Comments Off on The future of Iran and Refugees 

From Editorial Desk Shahrokh Ahkami PH, #91, Fall 2018

Read more …

American and Regime Change Policy in Iran

September 25, 2018 by · Comments Off on American and Regime Change Policy in Iran 

From Editorial Desk – Shahrokh Ahkami – PH, #91, Fall 2018

Read more …

بیانیه مشترک چهار سازمان سیاسی به مناسبت سی‌امین سالگرد اعدام‌های ۶۷

August 17, 2018 by · Comments Off on بیانیه مشترک چهار سازمان سیاسی به مناسبت سی‌امین سالگرد اعدام‌های ۶۷ 

به مناسبت سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، چهار سازمان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای درخواست کردند این کشتار به عنوان “جنایت علیه بشریت” شناخته و معرفی شود. آنها همچنین خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. در سی‌امین سالگرد تابستان ۶۷ در ایران که به کشتار ۶۷ مشهور است، اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران، همبستگی خواهان جمهوری ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با صدور بیانیه‌ای  ضمن قدرانی از همه تلاش‌های سه دهه گذشته برای نشان دادن ابعاد این “جنایت” به جهانیان، درخواست کردند که علاوه بر معرفی آن به عنوان “جنایت علیه بشریت”، برای “محاکمه آمرین و عاملین این جنایت در دادگاه‌های صالحه” نیز تلاش شود. در این بیانیه آمده است: “به باور ما در چنین شرایطی، سخن گفتن از عفو و فراموشی کشتار ۶۷ به سخره گرفتن حق قربانیان و ابتدایی‌ترین موازین دادرسی است.” در ادامه می‌خوانیم: “حقیقت‌یابی و پیگرد عوامل جنایت اهمیت حیاتی دارد. حقیقت‌یابی با این هدف که چنین جنایتی دیگر هرگز تکرار نشود، برای توسعه سیاسی در ایران، ضرورتی مبرم است.”

Read more …

Celebrities and no work permission in own country

June 27, 2018 by · Comments Off on Celebrities and no work permission in own country 

Shahrokh Ahkami – Persian Heritage, No.90, Summer 2018

Read more …

Next Page »

Bottom