Top

آبان خونین، خیزش برای تغییر

December 4, 2019 by · Comments Off on آبان خونین، خیزش برای تغییر 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی -میراث ایران، شماره ۹۶، زمستان​ ۱۳۹۸

ادامه را بخوانید

اپوزیسیون سردرگم و دهها مشکل داخل کشور

October 2, 2019 by · Comments Off on اپوزیسیون سردرگم و دهها مشکل داخل کشور 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۵، پاییز ۱۳۹۸

ادامه را بخوانید

تحریم و تهدید – آینده ایران و آمریکا

June 21, 2019 by · Comments Off on تحریم و تهدید – آینده ایران و آمریکا 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۴، تابستان ۱۳۹۸

ادامه را بخوانید

نوروز با همراهی میراث ایران از پس ۲۴ سال پویایی و پیمان با خوانندگان

March 19, 2019 by · Comments Off on نوروز با همراهی میراث ایران از پس ۲۴ سال پویایی و پیمان با خوانندگان 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۳، بهار ۱۳۹۸

ادامه را بخوانید

نوروزی دیگر با اعتراضات مردمی

December 22, 2018 by · Comments Off on نوروزی دیگر با اعتراضات مردمی 

شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۲، زمستان ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

شرکت‌های هواپیمایی کوچک ایران در معرض ورشکستگی

December 13, 2018 by · Comments Off on شرکت‌های هواپیمایی کوچک ایران در معرض ورشکستگی 

با افزایش قیمت ارز شرکت‌های هواپیمایی کوچک ایران دیگر با سرمایه قبلی خود توان خرید هواپیماهای جدید را ندارند. بازگشت تحریم‌ها شرایط را دشوارتر کرده است. به گفته کارشناسان آنها بر سر دوراهی ورشکستگی یا ادغام قرار دارند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شرایط را برای ادامه حیات شرکت‌های هواپیمایی کوچک ایران دشوارتر کرده است. به گفته یک کارشناس صنعت هوایی، چنانچه ایرلاین‌های کوچک ایران نتوانند چاره‌ای برای شرایط اقتصادی فعلی پیدا کنند، “باید برای ورشکستگی آماده شوند”. هوشنگ صدیق، مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی زاگرس، روز چهارشنبه ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر) با اشاره به اینکه ایرلاین‌های کوچک در سال‌های گذشته نیز به‌خاطر تحریم‌های گسترده بین‌المللی همواره با مشکلات اقتصادی مواجه بوده‌اند، تأکید کرد که «امروز با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا بار دیگر شرایط دشوار شده است.» از یک‌سو ناوگان ایرلاین‌های کوچک محدود است و از سوی دیگر این شرکت‌ها به خاطر افزایش حدودا سه برابری قیمت ارز به نسبت اوایل سال ۹۶، توان خرید هواپیماهای جدید را با سرمایه قبلی خود ندارند.

ادامه را بخوانید

بحران مشروعیت حاکمیت ایران و مساله پناهندگان

October 21, 2018 by · Comments Off on بحران مشروعیت حاکمیت ایران و مساله پناهندگان 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – «میراث ایران»، شماره ۹۱، پاییز ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی

September 25, 2018 by · Comments Off on آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی 

شاهرخ احکامی – «میراث ایران»، شماره ۹۱، پاییز ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

تبعید در میهن سرنوشت برخی از بازیگران

June 27, 2018 by · Comments Off on تبعید در میهن سرنوشت برخی از بازیگران 

شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۰، تابستان​ ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

سال ۹۶ شمسی همراه با اعتراضات زحمتکشان و خواست آزادی پوشش بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی

March 17, 2018 by · Comments Off on سال ۹۶ شمسی همراه با اعتراضات زحمتکشان و خواست آزادی پوشش بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۸۹، بهار​ ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

صفحه بعد »

Bottom