Top

جبهۀ ملّی ایران- واشنگتن با قلبی اندوهگین در گذشت عبّاس امیر انتظام، نماد مجسّم میهن دوستی و پایداری در برابر استبداد مذهبی و تحجر فکری را به همۀ ایرانیان تسلیت می گوید و خاطرۀ آن بزرگمرد آزاده را گرامی می دارد

July 14, 2018 by · Comments Off on جبهۀ ملّی ایران- واشنگتن با قلبی اندوهگین در گذشت عبّاس امیر انتظام، نماد مجسّم میهن دوستی و پایداری در برابر استبداد مذهبی و تحجر فکری را به همۀ ایرانیان تسلیت می گوید و خاطرۀ آن بزرگمرد آزاده را گرامی می دارد 

اردشیر لطفیان

Read more …

اهمیت یاحقی بودن

July 11, 2018 by · Comments Off on اهمیت یاحقی بودن 

سیدابوالحسن مختاباد – روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه فرهنگ

Read more …

رصدگاه زرتشت؟ پیکر سنگی بابا داوود، عنبران

July 10, 2018 by · Comments Off on رصدگاه زرتشت؟ پیکر سنگی بابا داوود، عنبران 

جعفر سپهری

Read more …

ریاکاری و فقدان اصالت در پیام نوروزی پرزیدنت ترامپ به مردم ایران  از جان لیمبرت ، سفیر بازنشسته و گروگان پیشین سفارت آمریکا در تهران

July 8, 2018 by · Comments Off on ریاکاری و فقدان اصالت در پیام نوروزی پرزیدنت ترامپ به مردم ایران  از جان لیمبرت ، سفیر بازنشسته و گروگان پیشین سفارت آمریکا در تهران 

برگردان به فارسی از اردشیر لطفعلیان

Read more …

تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران

July 7, 2018 by · Comments Off on تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 

برگ نخست – دکتر مهدی محقق

Read more …

بردی از یادم

July 6, 2018 by · Comments Off on بردی از یادم 

به نقل از زاون قوکاسیان در گفتگو با لرتا هایراپتیان(نوشین)، (زاده ۱۲۹۰ – درگذشته ۷ فروردین ۱۳۷۷) هنرپیشه و کارگردان تئاتر

Read more …

خواجوی کرمانی

July 5, 2018 by · Comments Off on خواجوی کرمانی 

ناهید گیلک – برگرفته از «گلچین»، مهر۱۳۷۴، شماره ۵۵، هوستون-تگزاس

Read more …

زبان و هویت ملّی مردم آذربایجان 

July 4, 2018 by · Comments Off on زبان و هویت ملّی مردم آذربایجان  

دکتر ژوزف ملیک هوسپیان 

Read more …

عجب​ دنیای غریبی است

July 2, 2018 by · Comments Off on عجب​ دنیای غریبی است 

قسمت نوزدهم – شاهرخ احکامی

Read more …

تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران

July 2, 2018 by · Comments Off on تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران 

برگ نخست – دکتر مهدی محقق

Read more …

Next Page »

Bottom