Top

ایران و جهان بر اساس اسناد تازه یاب در آرشیو ملی بریتانیا

March 11, 2011 by · Comments Off on ایران و جهان بر اساس اسناد تازه یاب در آرشیو ملی بریتانیا 

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی
نقل از وب سایت رادیو زمانه ادامه را بخوانید

کمبودها و نقاط ضعف دیپلماسی بریتانیا در جریان انقلاب ــ ۲

December 30, 2010 by · Comments Off on کمبودها و نقاط ضعف دیپلماسی بریتانیا در جریان انقلاب ــ ۲ 

این فصل (چهارم) از گزارش جامع و پژوهشی وزارت امور خارجه بریتانیا با این جملات آغاز می شود: “نخست، باید یادآور شد که سفارت در تهران با پشتکار تمام برای تعقیب تحولات در ایران و مطلع ساختن وزارتخانه در لندن تلاش کرد. چیزی که مطرح نبود بی توجهی به تحولات به دلیل پیش فرض ابدی بودن حکومت شاه است.” ادامه را بخوانید

کمبودها و نقاط ضعف دیپلماسی بریتانیا در جریان انقلاب ــ ۱

December 30, 2010 by · Comments Off on کمبودها و نقاط ضعف دیپلماسی بریتانیا در جریان انقلاب ــ ۱ 

یک گزارش تحلیلی و جامع که محرمانه تهیه و بایگانی شده بود اکنون بر اساس قانون انتشار اسناد دولتی بریتانیا بعد از گذشت ۳۰ سال منتشر شده است. ادامه را بخوانید

Bottom