Top

آمریکا: گروه‌های سازمان یافته جوانان ایرانی را برای قاچاق جنسی هدف می‌گیرند

June 28, 2017 by · Comments Off on آمریکا: گروه‌های سازمان یافته جوانان ایرانی را برای قاچاق جنسی هدف می‌گیرند 

USwebبی بی سی – وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد قاچاق انسان گفته است که دولت ایران “تلاش قابل توجهی برای جلوگیری از “مشکل گسترده قاچاق انسان” در این کشور انجام نمی دهد. وزارت خارجه آمریکا در عین حال به بعضی گام های دولت ایران برای رسیدگی به این مشکل از جمله موافقت با بهبود همکاری با شمار کوچکی از کشورهای همسایه اشاره کرد. در این گزارش آمده است که دولت ایران تلاش قابل توجهی برای افزایش آگاهی عمومی برای مقابله با قاچاق انسان انجام نداده است. این گزارش می گوید که بنابه گزارش ها گروه های سازمان یافته زنان، پسران و دختران ایرانی را در معرض قاچاق جنسی در ایران، افغانستان، ناحیه کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا قرار می دهند. در این گزارش آمده است: “در سال ۲۰۱۶ افزایش شمار زنان جوان ایرانی که در دبی مشغول خودفروشی می شوند گزارش شد. بعضی از این زنان ممکن است قربانیان قاچاق انسان باشند.”

Read more

گزارش وزارت خارجه آمریکا: ایران در سطح سوم قاچاق انسان قرار دارد

June 28, 2017 by · Comments Off on گزارش وزارت خارجه آمریکا: ایران در سطح سوم قاچاق انسان قرار دارد 

Reportwebصدای آمریکا – همزمان با مراسمی در وزارت خارجه آمریکا با حضور رکس تیلرسون و ایوانکا ترامپ دختر و مشاور رئیس جمهوری آمریکا، گزارش یکساله قاچاق انسان از سوی این وزارت خانه منتشر شد که ایران را همچنان در «سطح سوم» این معضل در جهان قرار می دهد. در گزارش وزارت خارجه چند «سطح» اعلام شده است. سطح اول کشورهایی هستند که وجود مشکل قاچاق انسان را پذیرفته اند و برای رفع آن تلاش می کنند. سطح دوم و سوم این مشکل را به رسمیت شناخته اند و تلاشی ندارند یا به رسمیت نمی شناسند که ایران در این سطح قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود از اینکه ایران «تلاش محسوسی» برای رفع معضل قاچاق انسان انجام نداده انتقاد کرده اما یادآور شده، ایران گامی هایی برداشته از جمله اینکه مراکزی برای کمک به افراد قربانی قاچاق انسان راه انداخته است.
 
 
 

The Sakas

June 28, 2017 by · Comments Off on The Sakas 

Michael McClain – Part four

Read more

نسلی که باختش موجب بردش گردید

June 28, 2017 by · Comments Off on نسلی که باختش موجب بردش گردید 

نوراله گبای

Read more

Bottom