Top

The “Middle East”: An Invented Term from the 20th Century

December 20, 2017 by · Comments Off on The “Middle East”: An Invented Term from the 20th Century 

Kaveh Farrokh & Sheda Vasseghi

Read more

سخنی در ضرورت ارزیابی دوباره‌ای از تاریخ

December 20, 2017 by · Comments Off on سخنی در ضرورت ارزیابی دوباره‌ای از تاریخ 

اردشیر لطفعلیان

Read more

سازمان ملل قطعنامه کانادا در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد

December 20, 2017 by · Comments Off on سازمان ملل قطعنامه کانادا در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد 

Read more

زلزله ای به بزرگی ۵.۲ درجه استان تهران را لرزاند

December 20, 2017 by · Comments Off on زلزله ای به بزرگی ۵.۲ درجه استان تهران را لرزاند 

EarthQuick_99306223_zzzzبی بی سی فارسی – زلزله ای به بزرگی ۵.۲ درجه استان تهران را لرزانده و بنابه گزارش ها در استان‌های گیلان، البرز، قم، مرکزی و قزوین نیز احساس شده است. مقام ها می گویند در حال جمع آوری اطلاعات هستند اما تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی وجود ندارد. شاهدان عینی این زلزله را “شدید” توصیف کرده‌اند و می‌گویند با وقوع آن صدای بلندی شنیده شده است. در برخی مناطق مردم از خانه‌های خود خارج شده و به خیابان‌ها رفته‌اند. مرکز لرزه‌نگاری ایران می‌گوید این زلزله با بزرگی ۵.۲ و کانون آن سه کیلومتری ملارد در عمق ۷ کیلومتری از سطح زمین بوده است. کانون زلزله در حدود ۴۰ کیلومتری غرب تهران و در حدود ده کیلومتری جنوب کرج قرار دارد.

Read more

Bottom