Top

Iranian Lawmaker: 3,700 Arrested in Anti-government Protests

January 10, 2018 by · Comments Off on Iranian Lawmaker: 3,700 Arrested in Anti-government Protests 

Khamenei: US Will Fail to Cause Unrest in Iran

January 10, 2018 by · Comments Off on Khamenei: US Will Fail to Cause Unrest in Iran 

فرار سه هزار دختر ایرانی از خانه در نیمه اول امسال

January 10, 2018 by · Comments Off on فرار سه هزار دختر ایرانی از خانه در نیمه اول امسال 

Girlswebgirlsبی بی سی – یکی از مسئولان سازمان بهزیستی ایران گزارش داده است که در نیمه نخست امسال سه هزار دختر از خانه فرار کرده‌اند. حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفته که در مقایسه با سال ۱۳۹۵، آمار فرار دختران در شش ماه اول امسال افزایش داشته است. او به خبرگزاری تسنیم گفته است که در سال ۱۳۹۵ در مجموع حدود پنج هزار مورد فرار دختران به سازمان بهزیستی اطلاع داده شد. این آمار دخترانی است که بعد از فرار از خانه به مراکز زیر نظر بهزیستی ایران مراجعه کرده‌ یا گزارش داده‌ شده‌اند و احتمالا آمار واقعی بیشتر از این است.

Read more

ناگفته های ویدیوی افشاشده از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری

January 10, 2018 by · Comments Off on ناگفته های ویدیوی افشاشده از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری 

KhamiVidoWEBKhanmiVidبی بی سی فارسی – ویدیویی که به‌تازگی از جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبرگان برای انتخاب جانشین آیت الله خمینی منتشر شده، دارای نکات جدیدی است که برای اولین بار در سطح افکار عمومی مطرح شده اند. شاید بتوان نکته اصلی این ویدیو را، تاکید حاضران در نشست خبرگان بر موقت بودن انتخاب آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت به سِمت رهبری و همزمان، اصرار بر مخفی ماندن این مساله از افکار عمومی دانست. موقت بودن رهبری، البته به معنای ادامه مسئولیت تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط “مرجعیت” برای رهبر بوده. ولی به نظر می‌رسد که در جلسه ۱۴ خرداد خبرگان، در مورد “مجتهد” بودن آقای خامنه ای هم، که طبق قانون اساسی جدید برای رهبر شدن لازم بود، تردید جدی وجود داشته است. در سال های بعد از انتخاب آیت الله خامنه ای به جانشینی، روایت های رسمی بسیاری در مورد ماوقع ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ منتشر شده که به وضوح، حقایق مختلفی را در مورد آن روز پنهان کرده اند.

Read more

Bottom