Top

آرژانتین از روسیه و چین خواست ولایتی را دستگیر کنند

July 13, 2018 by · Comments Off on آرژانتین از روسیه و چین خواست ولایتی را دستگیر کنند 

ولایتی را به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ دستگیر کند. این تقاضا از پکن هم مطرح شده است. ولایتی پس از روسیه به چین خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آرژانتین خواستار آن شده که علیاکبر ولایتی: وزیر امور خارجه پیشین ایران به اتهام دست داشتن در ترور آمیا دستگیر شده و به آرژانتین تحویل داده شود.

Read more

Bottom