Top

Iran Sentences 3 Suspects to Death Over Financial Crimes

October 1, 2018 by · Comments Off on Iran Sentences 3 Suspects to Death Over Financial Crimes 

Read more

دیپلمات ایرانی دستگیرشده در آلمان به بلژیک مسترد می‌شود

October 1, 2018 by · Comments Off on دیپلمات ایرانی دستگیرشده در آلمان به بلژیک مسترد می‌شود 

دادگاه شهر بامبرگ آلمان اعلام کرد که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مظنون به بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در فرانسه به بلژیک مسترد خواهد شد. دادگاه ایالتی بامبرگ روز دوشنبه یکم اکتبر / ۹ مهر اعلام کرد که حکم بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مظنون به بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در فرانسه را صادر کرده و تصریح کرده است که مصونیت دیپلماتیک در پرونده او در نظر گرفته نخواهد شد. پیش از این، وزارت خارجه اتریش مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی را لغو کرده بود. هنوز روشن نیست که دادستانی بامبرگ چه زمانی این دیپلمات جمهوری اسلامی را به بلژیک مسترد خواهد کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایران در اتریش و ساکن وین، در ماه ژوئیه گذشته به دستور قضائی اروپایی در نزدیکی شهر آشافنبورگ آلمان واقع در ایالت بایرن بازداشت شد. اسدی متهم است که به‌همراه سه نفر دیگر، از جمله یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار، نقشه داشتند که ۳۰ ژوئن / ۹ تیر به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در منطقه ویوپنت در شمال پاریس حمله کنند. بازداشت اسدی پس از بازداشت زوج بلژیکی ـ ایرانی که از خودرو آن‌ها مواد منفجره قوی پیدا شد، صورت گرفت.

Read more

Bottom