Top

حکم اعدام ‘سلطان سکه’ در دیوان عالی ایران تائید شد

October 22, 2018 by · Comments Off on حکم اعدام ‘سلطان سکه’ در دیوان عالی ایران تائید شد 

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام وحید مظلومین معروف به “سلطان سکه” و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی ایران خبر داده است. به گزارش منابع خبری ایران آقای اژه‌ای روز یکشنبه افزود: “پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید شد.” محاکمه در مجموع ۱۵ نفر از جمله این دو متهم از روز ۱۷ شهریور به اتهام “افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی”و ایجاد شبکه های تجارت غیرقانونی ارز و سکه طلا شروع شده بود.

Read more

ده ماه بعد از بازداشت؛ تعدادی از فعالان زیست محیطی به فساد فی الارض متهم شدند

October 22, 2018 by · Comments Off on ده ماه بعد از بازداشت؛ تعدادی از فعالان زیست محیطی به فساد فی الارض متهم شدند 

Read more

In Tribute to a Great Scientist and an August Personality

October 22, 2018 by · Comments Off on In Tribute to a Great Scientist and an August Personality 

Marzie Nejad

Read more

سفر زندگی من

October 22, 2018 by · Comments Off on سفر زندگی من 

شاعر: رابیندرانات تاگور، مترجم: مرضیه نژاد – این شعر روز یادبود دکتر رضا عبودی خوانده شد.

Read more

Bottom