Top

آمریکا ۳۱ شخص و شرکت ایرانی را تحریم کرد

March 23, 2019 by · Comments Off on آمریکا ۳۱ شخص و شرکت ایرانی را تحریم کرد 

صدای آمریکا – وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ شرکت و ۱۴ شخص حقیقی را که با “سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی” مرتبط هستند، وارد فهرست تحریمی خود کرد. چند شرکت دارویی در این لیست قرار دارند. اموال و حساب‌های تحریم شدگان در آمریکا بلوکه می‌شود. روز جمعه ۲۲ مارس (دوم فروردین) وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۴ فرد و ۱۷ شرکت ایرانی را به لیست تحریم‌های خود افزود. علت این تصمیم، همکاری مستقیم و غیرمستقیم این افراد و شرکت‌ها با پروژه‌های اتمی اعلام شده است. با این گام، اموال تحریم‌شدگان در آمریکا بلوکه و هر گونه معامله با آنها متوقف خواهد شد. شرکت‌ها و اشخاص تحریم‌شده در حوزه انرژی و دارویی کار می‌کنند. از کلیه شرکت‌ها و افراد به طور مشخص نام برده شده است. گروه ابوریحان، گروه بوعلی، شرکت پیشرو داروی پردیس، مرکز تحقیقاتی صدرا و مرکز تحقیقات فناوری و علوم شیخ بهایی از جمله آنها هستند.

Read more

Bottom