Top

صدور حکم اعدام برای دو متهم پرونده “فرقه نوظهور”

March 12, 2017 by  

صدای آلمان

دادستان تهران از صدور حکم اعدام دو متهم زن و مرد پرونده‌ای خبر داد که “فرقه‌ای نوظهور” را در جهت “جذب افراد در زمینه جاذبه‌های انحرافی جنسی” راه‌اندازی کرده‌اند. او این پرونده را در راستای “نفوذ فرهنگی دشمن” ارزیابی کرد. کاته وفاداری در نامه‌ای جدید نیز که “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” آن را منتشر کرده، نوشته است، این زوج “پس از تقریبا هشت ماه بازداشت” از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، “در یک جلسه قبل از برگزاری دادگاه”، نه تنها به اتهامات جدیدی که در جلسات بازجویی مطرح نشده، متهم شده‌اند، بلکه اتهاماتی که قبلا از سوی بازپرس پرونده به دلیل فقدان مدارک حذف شده بودند مجددا علیه آنها مطرح شده است. به نوشته‌ی خانم وفاداری «اتهاماتی که به آنها وارد شده می‌تواند محکومیت ۲۱ سال زندان به همراه داشته باشد و علاوه بر آن می‌تواند به جریمه نقدی، مصادره خانه و دیگر اموال آنها از جمله اتومبیل‌هاشان نیز منجر شود».

بنا به نوشته‌ی کاته وفاداری، در ماه‌های اول بازداشت، اتهام‌هایی مثل “داشتن الکل در منزل و معاشرت با دیپلمات‌های خارجی، جاسوسی و همکاری با دشمنان دولت” و حتی تشکیل “مرکز فساد” علیه این زوج “دو تابعیتی” مطرح شده بود. اما قاضی صلواتی در جلسه‌هایی تازه کارن وفاداری و آفرین نیساری را به “تلاش برای براندازی نظام”، “انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” متهم کرده است. کارن وفاداری و آفرین نیساری، شهروندان زرتشتی، صاحب سه فرزند هستند که در آمریکا زندگی می‌کنند. این زوج در منطقه ده ونک تهران زندگی می‌کرده‌اند و مدیریت گالری هنری “آن” را نیز بر عهده داشته‌اند. به نوشته‌ی خواهر کارن وفاداری، پس از بازداشت متهمان، این گالری به همراه خانه و اتومبیل‌های آنان توسط ماموران مهر و موم شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز ۱۲ مرداد ماه نیز بدون ذکر نام این زوج، از کشف “خانه فساد ویژه دیپلمات‌ها” و “محل برگزاری مجالس مختلط از سوی دو ایرانی با تابعیت مضاعف” خبر داده بود.

در راستای “نفوذ”

دادستان تهران ضمن قدردانی از اقدامات قضات دادسرا در مقابله با “ولنگاری فرهنگی”، اقدامات متهمان این پرونده‌ها را “در راستای نقشه دشمن دائر بر نفوذ فرهنگی” ارزیابی کرد و گفت: «دشمن امیدوار است با نفوذ در حوزه فرهنگ و تخریب ارزش‌های اخلاقی و دینی، روحیه استکبارستیزی را در جوانان تضعیف نماید و این واقعیتی است که رویکرد آندلس‌سازی کماکان در دستور کار دشمن قرار دارد». علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها نسبت به خطر “نفود دشمن” هشدار داده و همگان را به “جهاد اکبر” علیه نفوذ و حملات بیگانگان فراخوانده است. تحلیلگران سیاسی طرح مداوم خطر “نفوذ دشمن”، به ویژه پس از توافق هسته‌ای ایران با غرب را جلوه‌ای از جنگ قدرت میان سران حکومت ایران ارزیابی می‌کنند. در پی هشدارهای خامنه‌ای، نهادهای امنیتی تعدادی از فعالان مطبوعاتی و مدنی را بازداشت و متهم به زمینه‌سازی برای “نفوذ” کردند. شهروندان دو تابعیتی یکی از قربانیان این بازداشت‌ها بودند. عنوان‌هایی نیز همچون “فرقه نوظهور”، “عرفان نوظهور”، “شیطان‌پرستی” و “انحراف جنسی” در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی از مصداق‌های “نفوذ فرهنگی دشمن” تلقی می‌شوند. دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی ایران بارها از کشف و انهدام جریان‌هایی که چنین عنوان‌هایی بر آنها گذاشته شده، خبر داده‌اند.

کاته وفاداری در نامه‌ای جدید نیز که “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” آن را منتشر کرده، نوشته است، این زوج “پس از تقریبا هشت ماه بازداشت” از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، “در یک جلسه قبل از برگزاری دادگاه”، نه تنها به اتهامات جدیدی که در جلسات بازجویی مطرح نشده، متهم شده‌اند، بلکه اتهاماتی که قبلا از سوی بازپرس پرونده به دلیل فقدان مدارک حذف شده بودند مجددا علیه آنها مطرح شده است. به نوشته‌ی خانم وفاداری «اتهاماتی که به آنها وارد شده می‌تواند محکومیت ۲۱ سال زندان به همراه داشته باشد و علاوه بر آن می‌تواند به جریمه نقدی، مصادره خانه و دیگر اموال آنها از جمله اتومبیل‌هاشان نیز منجر شود».

بنا به نوشته‌ی کاته وفاداری، در ماه‌های اول بازداشت، اتهام‌هایی مثل “داشتن الکل در منزل و معاشرت با دیپلمات‌های خارجی، جاسوسی و همکاری با دشمنان دولت” و حتی تشکیل “مرکز فساد” علیه این زوج “دو تابعیتی” مطرح شده بود. اما قاضی صلواتی در جلسه‌هایی تازه کارن وفاداری و آفرین نیساری را به “تلاش برای براندازی نظام”، “انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” متهم کرده است. کارن وفاداری و آفرین نیساری، شهروندان زرتشتی، صاحب سه فرزند هستند که در آمریکا زندگی می‌کنند. این زوج در منطقه ده ونک تهران زندگی می‌کرده‌اند و مدیریت گالری هنری “آن” را نیز بر عهده داشته‌اند. به نوشته‌ی خواهر کارن وفاداری، پس از بازداشت متهمان، این گالری به همراه خانه و اتومبیل‌های آنان توسط ماموران مهر و موم شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز ۱۲ مرداد ماه نیز بدون ذکر نام این زوج، از کشف “خانه فساد ویژه دیپلمات‌ها” و “محل برگزاری مجالس مختلط از سوی دو ایرانی با تابعیت مضاعف” خبر داده بود.

در راستای “نفوذ”

دادستان تهران ضمن قدردانی از اقدامات قضات دادسرا در مقابله با “ولنگاری فرهنگی”، اقدامات متهمان این پرونده‌ها را “در راستای نقشه دشمن دائر بر نفوذ فرهنگی” ارزیابی کرد و گفت: «دشمن امیدوار است با نفوذ در حوزه فرهنگ و تخریب ارزش‌های اخلاقی و دینی، روحیه استکبارستیزی را در جوانان تضعیف نماید و این واقعیتی است که رویکرد آندلس‌سازی کماکان در دستور کار دشمن قرار دارد».

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها نسبت به خطر “نفود دشمن” هشدار داده و همگان را به “جهاد اکبر” علیه نفوذ و حملات بیگانگان فراخوانده است.

تحلیلگران سیاسی طرح مداوم خطر “نفوذ دشمن”، به ویژه پس از توافق هسته‌ای ایران با غرب را جلوه‌ای از جنگ قدرت میان سران حکومت ایران ارزیابی می‌کنند. در پی هشدارهای خامنه‌ای، نهادهای امنیتی تعدادی از فعالان مطبوعاتی و مدنی را بازداشت و متهم به زمینه‌سازی برای “نفوذ” کردند. شهروندان دو تابعیتی یکی از قربانیان این بازداشت‌ها بودند.

عنوان‌هایی نیز همچون “فرقه نوظهور”، “عرفان نوظهور”، “شیطان‌پرستی” و “انحراف جنسی” در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی از مصداق‌های “نفوذ فرهنگی دشمن” تلقی می‌شوند. دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی ایران بارها از کشف و انهدام جریان‌هایی که چنین عنوان‌هایی بر آنها گذاشته شده، خبر داده‌اند.

Comments

Comments are closed.

Bottom