Top

تلویزیون ایران برای اولین بار زنان بی حجاب ایرانی را نشان داد

May 31, 2017 by  

womenwebرادیو فرانسه – بینندگان سیمای جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار زنان بی حجاب این کشور را در یکی از سریال های تاریخی تهیه شده توسط تلویزیون دولتی مشاهده کردند. بر اساس قوانین جاری اسلامی، در این کشور کلیه زنان اعم از ایرانی و غیرایرانی ملزم به رعایت حجاب اجباری در تولیدات و برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. البته از این قاعده فیلم ها و برنامه های خارجی که زنان بی حجاب را نشان می دهند مستثنی هستند. با این حال، برای اولین بار در نخستین بخش های سریال تلویزیونی “نفس” که صحنه های ایران پیش از انقلاب را نشان می دهند تصاویر زنان بی حجاب مشاهده می شوند.. کارگردان این سریال، جلیل سامان، برای دور زدن ممنوعیت نمایش زنان بی حجاب به ارمنستان سفر کرده و به یاری زنان بازیگر این کشور صحنه هایی از زنان بی حجاب “ایرانی” را فیلمبرداری و سپس با استفاده از تکنیک “کُروماکی” وانمود کرده که صحنه ها فیلمبرداری شده ایران پیش از انقلاب را نشان می دهند.

جلیل سامان، از این تکنیک به عنوان موفقیتی برای سینما و تلویزیون ایران یاد کرده و ابراز امیدواری نموده که بتوان از آن در آینده نیز استفاده کرد. او گفته است : ابلهانه می بود اگر ما می خواستیم همۀ زنان ایرانی دورۀ پیش از انقلاب را محجبه نشان بدهیم، به این دلیل ساده که در آن دوره همه باحجاب نبودند و اساساً حجاب برای زنان اجباری نبود. جلیل سامان افزوده است که سیمای جمهوری اسلامی با استفادۀ او از کلاه گیس در فیلم “نفس” مخالفت کرد و چون خود او نمی خواست که از کلاه در پوشش زنان پیش از انقلاب استفاده کند به همین خاطر برخی صحنه های سریال را در ارمنستان فیلمبرداری کرده است.

Comments

Comments are closed.

Bottom