Top

“مافیای آب” و آب‌گیری سدی که محیط زیست مازندران را تخریب می‌کنند

August 5, 2017 by  

Waterweb39973453_303صدای آلمان – با آبگیری “سد گلورد” حدود ۵۰۰ هکتار اراضی زراعی کشاورزان زیر آب خواهد رفت. قطع حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار درخت جنگلی که در محل مخزن سد واقع شده‌ نیز آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری “تسنیم” دولت برای آبگیری “سد گلورد” خانه‌های روستائیان رودبار بهشهر را خریداری کرد. با این حال با شروع آبگیری این سد زمین‌های زراعی و باغ‌های کشاورزان به زیر آب خواهد رفت. بنا بر این گزارش دولت برای تخریب خانه روستائیان به آن‌ها وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخته است ولی زمین‌های کشاورزی که منبع درآمد آنهاست، همراه با خانه‌هایشان به زیر آب خواهد رفت. پیش از این روزنامه ایران به نقل از حسینعلی ابراهیمی مدیرکل محیط زیست استان مازندران نوشت: «متاسفانه خبر آغاز قطع حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار درخت جنگلی که در محل مخزن سد واقع شده‌ درست است.»

حدود ۵۰۰ هکتار اراضی زراعی کشاورزان نیز پشت مخزن این سد واقع شده است که با آبگیری شد به زیر آب خواهد رفت.

در این گزارش همچنین آمده اگر قرار باشد مخزن سد با ۱۱۳ میلیون مترمکعب آبگیری شود شمار درختان قطع شده به بیش از ۵۰ هزار درخت می‌رسد.

در همین زمینه سایت “ایانا” نیز در گزارشی با آبگیری سد گلورد، آبشار اسپه‌او که جاذبه گردشگری این منطقه به شمار می‌رود نیز زیر آب خواهد رفت.

Comments

Comments are closed.

Bottom