Top

اعتیاد به مسکن‌ها بیش از سه جنگ آمریکا قربانی داشته است

November 13, 2017 by  

Addictionweb 1F2F1F86-E6E8-4EC6-AD82-CDFBECF89C9C_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_sصدای آمریکا – اعتیاد به مسکن‌ها بیش از مجموع جنگ های عراق، افغانستان و ویتنام در بین آمریکاییان قربانی گرفته است. همزمان با روز کهنه سربازان در آمریکا، گروه های مختلف به دنبال کمک به کهنه سربازان معتاد به مسکن هستند. کهنه سربازان دو برابر افراد معمولی در خطر مرگ بر اثر استفاده بیش از حد از مسکن ها هستند. این آمار نشان از درگیری کهنه سربازان با دردهای ناشی از جنگ به خصوص در عراق و افغانستان دارد. تنها در سال گذشته میلادی، بیش از ۶۴ هزار آمریکایی بر اثر استفاده بیش از حد از مسکن کشته شده اند. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سه جنگ آمریکا با ویتنام، عراق و افغانستان، ۶۵ هزار آمریکایی کشته شده اند.

پرزیدنت ترامپ استفاده بیش از حد از مسکن ها را وضعیت بحرانی بهداشت عمومی اعلام کرده و کمیسیون کاخ سفید هفته گذشته پیشنهاد ایجاد مراکز دارویی در سرتاسر کشور را داد که می توانند جایگزین های دیگری برای استفاده از مسکن به بیماران معرفی کنند.

وزارت کهنه سربازان آمریکا هم با درمان بیش از ۶۸ هزار کهنه سرباز معتاد به استفاده از مسکن ها نقش مهمی در مبارزه با این عامل مرگ زا در آمریکا دارد.

Comments

Comments are closed.

Bottom