Top

کشاورزان معترض در نماز جمعه اصفهان شعار دادند و به امام جمعه پشت کردند

March 17, 2018 by  

 صدای آمریکا – کشاورزان معترض به توزیع آب در اصفهان با شعار، نماز جمعه این شهر را به تاخیر انداختند. در روزهای اخیر کشاورزان معترض به انتقال آب به استان یزد، چند بار تجمع کرده بودند اما روز جمعه، آنها در نماز جمعه اصفهان با شعار دادن و فریاد مانع برگزاری نماز جمعه شدند. در یکی از فیلمهای منتشر شده از این اعتراضات، کشاورزان در نماز جمعه فریاد زده اند: تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه. معترضان شعارهایی علیه دولت محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و روحانی سر دادند. جمعه هفته قبل، نهم اسفند تجمع چند روزه کشاورزان در شهر ورزنه در شرق اصفهان با حمله ماموران امنیتی مواجه شد. ویدئو – شعار معترضان در اصفهان: مدیر اگه ندارین، برین قبرس بیارین کشاورزان اصفهانی روز جمعه در اعتراض به عملکرد مقام های دولتی شعار دادند «مدیر اگه ندارین، برین قبرس بیارین». اشاره آنها به شایعاتی درباره واردات الاغ از قبرس بود.

ویدئو – شعار معترضان در اصفهان: مدیر اگه ندارین، برین قبرس بیارین کشاورزان اصفهانی روز جمعه در اعتراض به عملکرد مقام های دولتی شعار دادند «مدیر اگه ندارین، برین قبرس بیارین». اشاره آنها به شایعاتی درباره واردات الاغ از قبرس بود.

Comments

Comments are closed.

Bottom