Top

تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس در تهران

April 16, 2018 by  

 
 

 

نحوه اداره دانشگاه‌ها و انتخاب وزیر علوم و روسای دانشگاه در سال‌های اخیر از موارد مورد اختلاف میان نهادها و مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با دولت بوده است.

دستگاه قضایی و ماموران امنیتی در بسیاری از موارد فعالان دانشجویی را بازداشت و زندانی کرده اند، از جمله در جریان اعتراض‌های دی ماه سال گذشته، دهها فعال دانشجویی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

Comments

Comments are closed.

Bottom