Top

یک دهه تورم خوراکی در ایران؛ کدام مواد غذایی بیشتر گران شده‌اند؟

October 13, 2018 by  

قیمت یک سبد خوراکی فرضی، از ١٢ قلم خوراکی اساسی در تهران، طی یک دهه اخیر، شش برابر شده است که به معنی افزایش حدودا ۵۰۰ درصدی است. این سبد فرضی البته نماینده یک سبد واقعی خرید خانوار نیست اما می‌تواند معیاری برای مقایسه قیمت خوراکی‌ها باشد. البته این قیمت متوسط در سطح شهر تهران است و ممکن است با قیمت خرید شما متفاوت باشد. در ادامه می‌توانید خوراکی‌هایی که بیشترین و کمترین افزایش قیمت را داشته‌اند ببینید. در یک دهه اخیر، سیب زمینی و گوجه فرنگی، بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند. در سال ۱۳۸۷، قیمت یک کیلو سیب زمینی، ۲۸۷ تومان بود، هفته پیش یک کیلو سیب زمینی نزدیک ۴۵۰۰ تومان قیمت داشت، که به معنی حدودا ١۶ برابر شدن (افزایش ۱۵۰۰ درصدی) قیمت سیب زمینی است.

در نمودار زیر، علاوه بر سیب زمینی، رشد قیمت گوجه فرنگی و پیاز هم نشان داده شده است. البته پیاز در رده چهارم و بعد از گوشت قرمز قرار داد.

قیمت یک سبد خوراکی فرضی، از ١٢ قلم خوراکی اساسی در تهران، طی یک دهه اخیر، شش برابر شده است که به معنی افزایش حدودا ۵۰۰ درصدی است.

این سبد فرضی البته نماینده یک سبد واقعی خرید خانوار نیست اما می‌تواند معیاری برای مقایسه قیمت خوراکی‌ها باشد. البته این قیمت متوسط در سطح شهر تهران است و ممکن است با قیمت خرید شما متفاوت باشد. در ادامه می‌توانید خوراکی‌هایی که بیشترین و کمترین افزایش قیمت را داشته‌اند ببینید.

گوشت مرغ همراه را روغن مایع، کمترین افزایش قیمت را در سبد فرضی داشته است. قیمت هر کیلو گوشت مرغ در بازار تهران، از ۳۳۰۰ تومان در سال ۱۳۸۷ به حدود ۹۵۰۰ تومان رسیده است که افزایش قیمت ۱۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.

فهرست زیر، افزایش قیمت ۱۲ کالای سبد فرضی ما را در بازار تهران نشان می‌دهد. قیمت‌ها برحسب هزار تومان است.

 

Comments

Comments are closed.

Bottom