Top

موفقیت یک زن جوان ایرانی تبار در انتخابات ایالتی فلوریدا؛ آنا اسکمانی

November 7, 2018 by  

یک زن جوانی ایرانی تبار در فلوریدا در انتخابات پارلمان ایالتی پیروز شد و به مجلس راه یافت. «آنا اسکمانی» ایرانی تبار، اولین ایرانی-آمریکایی است که توانست در منطقه ۴۷ مجلس ایالت فلوریدا پیروز شود. او که ۲۸ ساله است، از یک خانواده ایرانی مهاجر است و در فلوریدا بدنیا آمده و رشد کرده است. او در ویدئوهای تبلیغاتی اش تاکید بر مهاجر بودن خانواده اش داشته و می گوید هدفش برقراری برابری است. او به دنبال برقراری عدالت زیست محیطی، حقوق برابر دگرباشان جنسی و عدالت اجتماعی است. خانم اسکمانی از حزب دموکرات با استاکتوت رویز از حزب جمهوریخواه رقابت کرد. آن‌ها برای کرسی که تا کنون در اختیار مایک میلی از حزب جمهوریخواه بود رقابت کردند که خانم اسکمانی در انتخابات روز سه شنبه توانست ۵۷ درصد آرا را در مقابل ۴۳ درصد رای رقیب به خود اختصاص دهد.

وی در حساب های کاربری خود بارها درباره خانواده اش نوشته است. از جمله در این توئیت توضیح داده است که مادرش را به خاطر سرطان در ۱۳ سالگی از دست داد:

همچنین وقتی کاربری در توئیتر او را مورد حمایت شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به «نایاک» دانسته، در واکنش نوشت من واژه آزادی رو روی پشت گردنم خالکوبی کرده ام. از آزادی حمایت می کنم و نگران نباشید.

Comments

Comments are closed.

Bottom