Top

واقعیت‌هایی از داخل ایران| ۴۰ درصد دارایی‌های بانک‌های ایران ساختگی است

November 24, 2018 by  

صدای آمریکا

وزیر پیشین بازرگانی: ۴۰ درصد دارایی‌های بانک‌های ایران ساختگی است یحیی آل اسحاق عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید ۴۰ درصد دارایی‌های بانکی موهومی و حساب‌های ساختگی است که توسط مجامع بانک‌ها ساخته شده است. همچنین به گفته او ۷۵ درصد از دارایی‌های بانک‌ها از رده خارج است. بنا به اظهارات آقای آل اسحاق که پیش از این در دولت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، وزیر بازرگانی بوده، ظرف ۴۰ سال گذشته حجم نقدینگی کشور ۳۵۰۰ برابر شده است و در ۶ تا ۷ سال گذشته حجم نقدینگی بصورت جهشی افزایش یافته اما علیرغم رشد ۲۰ درصدی نقدینگی سالانه در سال‌های اخیر، تولید کمتر از ۷ سال پیش است.

علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که در جای جای کشور شاهد تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران هستیم، گفت: کارفرما به راحتی می‌تواند بدون هیچ مزاحمتی دستمزد کارگران را دیر پرداخت کند. همچنین نهادهای تصمیم‌گیر که به عنوان نهادهای بالادستی محسوب می‌شوند و دخالت مستقیم در حوزه روابط کار ندارند و وظیفه حفظ امنیت یا وظایف دیگری را در جامعه ایفا می‌کنند، به جای برخورد با متخلف یعنی عامل به وجود آورنده این اعتراضات، با کارگری برخورد می‌کنند که اعتراض صنفی تنها ابزار موجود در دستش است.

Comments

Comments are closed.

Bottom