Top

جنرال موتورز پنج کارخانه را می بندد؛ دلیل انتقاد پرزیدنت ترامپ چیست

November 29, 2018 by  

جنرال موتورز، بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا، اعلام کرد که در راستای تغییرات ساختاری و همسویی با فناوری قرن ۲۱، دست کم پنج کارخانه خودروسازی اش در منطقه آمریکای شمالی را خواهد بست. این بدان معنا است که نزدیک به ۱۵ هزار کارمند دائمی شغل شان را از دست خواهند داد. این اقدام جنرال موتورز با واکنش رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد. پرزیدنت ترامپ می گوید جنرال موتورز را برای خودداری از بستن تاسیسات آن شرکت در ایالت اهایو زیر فشار گذاشته است.

وی که دوشنبه شب برای یک کارزار انتخاباتی در می‌سی‌سی‌پی حضور داشت، گفت: «آن ها می گویند فروش ماشین شورلت کروز خوب نیست. من می گویم، خودرویی بسازید که بتوانید بفروشید. به نظرم شاهد چیزهای دیگری در آنجا خواهیم بود، اما من راضی نیستم. ماشین شان فروش نمی رود، یک ماشین دیگر خواهند ساخت. شک ندارم در آینده نزدیک این کار را خواهند کرد. بهتر است که ماشین دیگری بسازند.»

رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه شش آذر نیز در توئیتر خود نوشت از اقدام جنرال موتورز ناراحت شده و تهدید کرد امکان دارد کمک های دولت به این شرکت را محدود کند.

Comments

Comments are closed.

Bottom