Top

ظهور پدیده تجردگرایی: ۱۳ میلیون و ۳۲ هزار مجرد و ۲۲۰ هزار مجرد قطعی در ایران

January 13, 2019 by  

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران گفته طبق آمارها «پدیده‌های نوظهوری چون تجردگرایی» در خانواده‌های ایرانی در حال شکل‌گیری‌اند. به‌گفته او براساس آخرین سرشماری، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر از جمعیت ایران در «سن متعارف ازدواج» و «هرگز ازدواج نکرده» هستند و یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر از سن متعارف ازدواج عبور کرده‌اند اما هنوز به سن «تجرد قطعی» نرسیده‌اند. او در توضیح این مطلب گفته: «به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است.

۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۳۲ هزار می‌رسد». منظور از تجرد قطعی، نسبت درصد کسانی است که تا ۵۰ سالگی ازدواج نکرده‌اند و فرض بر این قرار می‌گیرد که دیگر ازدواج نخواهند کرد. این شاخص به لحاظ تأثیری که می‌تواند بر زاد و ولد و باروری بگذارد در آمار بسیار حائز اهمیت است. علی اکبر محزون درباره سن متعارف ازدواج در ایران نیز گفته: «طی چند دهه گذشته سن ازدواج آقایان از ۲۴ به ۲۸ سال و برای خانم‌ها از ۱۹ به ۲۳ سال رسیده است. ضمن اینکه این آمار در شهرهای مختلف و حتی در شمال و مرکز و جنوب کلانشهری مانند تهران کاملاً متفاوت است. بخشی از دلیل افزایش سن ازدواج تحولات اجتماعی است و بخشی هم به سیاست گذاری‌ها برمی‌گردد.» او همچنین می‌گوید خانواده‌های ایرانی نیز در حال تغییر شکل از خانواده‌های گسترده چند نسلی به «خانوار هسته‌ای» هستند.

Comments

Comments are closed.

Bottom