Top

فاجعه روشنفکر نمائی ما

April 13, 2019 by  

کوروش کلهر

فاجعه روشنفکر نمائی ما ایرانیان تاریخی  ایست پر از فضل فروشی ، دروغگوئی، پیامبر گمراهی بودن، خیانت به ملک و ملت، وطن فروشی و فخر و افاده پراکنی.

داستان بدنبال ناکجا آباد رفتن است.

 و سرخورده از اینکه… سهم خود را از یغمای حاصل از کثافتی بنام انقلاب اسلامی دریافت نکردن.

و در پاسخ به این ناسپاسی از پدر و پدر خوانده هایشان …پناه به دامان دشمنان کشورشان بردن…

وبا اسلحه دشمن برادران وخواهرانشان را زیر لوای آزاد کردن کشور بباد فنا دادن است.

چپ مذهبی بودن و پرچم داس چکش به اهتزاز در آوردن….و

ملی گرائی کردن است و در گرفتن دستمزدی با پست ها ی  بنام اولین نخست وزیر ایران  انقلابی بودن…

اولین رئیس جمهور شدن …

که اولی  را با پس گردنیٍ… الدنگ آخوندی بنام خلخالی، از صحن مجلس شورای اسلامی !  به بیرون پرتاب کرد

و دومی  را با لباس زنانه به کمک داماد آینده اش زیر حجاب و مقنعه  و کمک وطن فروشی بنام سرهنگ معزی که خود و خانواده  او نمک پرورده  دو شاه پهلوی بودند فراری اروپا.

البته، ایشان هنوز در شهری که اربابش خمینی را برتخت خلافت رساند مشغول پیدا کردن اشعه حاصل از موی زنان بی حجاب است.

و این دیگر… داستان اولین روشنفکر نمای مذهبی  ملقب  به پسر خوانده خمینی ایست که بمدیریت رادیو تله ویزیون کشور

و سپس وزیر امور خارجه شد …

در نشستی باو گفتم که تو وصله ناجور… بزرگترین تکه بدنت را گوشت خواهند کرد و در جوابم گفت اشتباه میکنی من فرزند خمینی ام و دیدیم که آن پدر …چه پدری که از فرزند خوانده  روشنفکر-اش در نیآورد.

 البته آنچنان زیاد طول  نکشید  که مافیای ” روشنفکران چپ و راست ” مذهبی شروع  بترور مخالفین  خود کرد و همزمان روشنفکران  باصطلاح سرخورده از نظام الهی، از تعزیه خوانان معمم  گرفته تا بر پا کنندگان سپاه دزد، قاچاقچی مواد مخدر و جانیان اصیل اسلام محمدی… را با سناریوی طرد و فراری  نشاندادن شان و یا در بزک زندانیان “هتل اوین”  در ایران،  بعناوین مختلف و تعلیم دیده  شده سیستم  های امنیتی رژیم  و استادان روسی، چینی، کره شمالی  و  یا اجیر گرفته شده های سیستم مخوف آلمان شرقی سابق … پس از آموزش کامل، بسراسر دنیا صادر و یا بصورت کفتر انی جلِد در ایران و یا در بسیاری موارد در دانشگاهای گاه معتبر امریکا و اروپا سکنا داد و کار را بجایی رسانده که در بحبوحه بپا خیزی مردم در یکسال و نیم پیش ، رخنه کاملی  در حلقه باز مانده تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله  پادشاهی کرده و آن چنان او را بی اعتبار… که در نوشته کوتاهی  به فرمانده این عملیات… او را چنین مورد خطاب دادم که:

 

خواهر،

ایت الهّه ویکتوریا آزاد…اف

دامت فرصتها

 

زمان نوجوانی را بیاد میآورم که مد روز برای روشنفکر بودن… 

توده ای بودن …

پاپیون و پوشت قرمز زدن

و در زیر بغل روزنامه مردم که حتما تیتر روزنامه میبایست از زیر بغل طرف هویدا بود. ..نشانه روشنفکران  و عوامانی روشنفکر نما بود.

اینک تنها پالان این چهار پایان  تغییر شکل داده  و توده ای بودن تبدیل به لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی.

دنیا را جزیره  ای بدون مرز دانستن

و ناسیونالیسم  ملی را مطرود!!

حال تنها تصور میکنم که روزنامه مردم را کم دارند!

 

 

Comments

Comments are closed.

Bottom