Top

هشدار به شهروندان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی: به ایران سفر نکنید

May 17, 2019 by  

بی بی سی – بریتانیا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از شهروندان ایرانی – بریتانیایی و همچنین ایرانیانی که برای موسسات بریتانیایی کار می‌کنند خواست تا به دلیل احتمال بازداشت خودسرانه به ایران سفر نکنند.در بیانیه‌ای که توسط جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، منتشر  وزیر خارجه بریتانیا، خطر سوءرفتار حکومت ایران به شهروندان دو تابعیتی را “غیرقابل تحمل” توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است: “به رغم اینکه بریتانیا بارها تلاش کرده تا فرصتی برای بهبود این مشکل ایجاد کند، اما رفتار رژیم ایران بدتر شده است. حالا که همه گزینه‌ها را آزمودیم، باید از همه دو تابعیتی‌های ایرانی-بریتانیایی بخواهیم تا به ایران سفر نکنند.” روز دوشنبه، ارس امیری از شهروندان ایرانی که برای شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرد، به ۱۰ سال زندان محکوم شد. خانم امیری که به جاسوسی برای بریتانیا متهم شده، ساکن این کشور بود و برای دیدار با مادربزرگ بیمارش به ایران سفر کرده بود.

نازنین زاغری-راتکلیف نیز از شهروندان ایرانی – بریتانیایی است که از سال ۲۰۱۶ در ایران زندانی است و تلا‌ش‌های دولت بریتانیا برای آزادی او بی‌ثمر مانده است.

وزیر خارجه بریتانیا در هشدار روز جمعه به پرونده خانم زاغری نیز اشاره کرد و آن را نمونه‌ای دانست از موردی که در آن متهم از اولیه مانند حمایت حقوقی محروم شده و از سال ۲۰۱۶ از خانواده‌اش جدا شده است.

Comments

Comments are closed.

Bottom