Top

بریتانیا عمداً طرح های تروریستی حزب الله و ایران را پنهان نگه داشت

June 10, 2019 by  

 رادیو فرانسه – نشریۀ بریتانیایی افزوده است که حزب الله لبنان توانسته بود سه هزار کیلو گرم نیترات آمونیوم را وارد بریتانیا کند. به نوشتۀ “دیلی تلگراف” پلیس و سرویس های اطلاعات داخلی بریتانیا در تجسس های خود یک فرد چهل ساله را در شمال-غرب لندن دستگیر کردند، اما، اندکی بعد وی را آزاد ساخته و از پی گرد قضایی او صرف نظر نمودند. به نوشتۀ همین منبع، این دستگیری اندکی پس از امضای توافق اتمی با ایران (برجام) توسط آمریکا  صورت گرفت و از قرار امضاکنندگان غربی این توافق مایل نبودند با فاش ساختن این سوءقصد اجرای این توافق را به خطر بیاندازند. به نوشتۀ “دیلی تلگراف” تنها نخست وزیر وقت بریتانیا، دیوید کامرون، و وزیر کشور وقت بریتانیا، ترزا می، از این موضوع با خبر بودند بی آنکه اطلاعات آن در اختیار نمایندگان مجلس بریتانیا قرار بگیرد.

“دیلی تلگراف” اضافه کرده که این سوءقصد کشف شده جزئی از طرح گسترده تر حزب الله لبنان برای انجام عملیات تروریستی در دیگر کشورها بوده است. به نوشتۀ “دیلی تلگراف” حزب الله لبنان قصد داشته عملیات تروریستی مشابه ای در تایلند، قبرس و نیویورک علیه منافع اسرائیل انجام بدهد.

“دیلی تلگراف” می افزاید که پلیس قبرس در سال ٢۰١۵ یکی از اعضای حزب الله لبنان، بنام حسین بسام عبدالله، را همزمان با کشف بیش از هشت تن نیترات آمونیوم دستگیر و به شش سال زندان محکوم کرد. نامبرده قصد داشته منافع اسرائیل را در قبرس هدف حمله قرار بدهد. روزنامۀ “دیلی تلگراف” تصریح کرده است که اطلاعات خود را پس از سه ماه تحقیق و گفتگو با سی تن از مسئولان کنونی و پیشین بریتانیا، آمریکا و قبرس و مطالعۀ اسناد و مدارک قضایی به دست آورده است.   

Comments

Comments are closed.

Bottom