Top

در چهارماه ۴۲۳ نفر در ایران غرق شدند؛ حدود نیمی از آنها افراد زیر ۲۱ سال بودند

July 14, 2019 by  

صدای آمزیکا – یک مقام اورژانس در ایران می‌گوید تنها در ۱۲۰ روز نخست سال جاری، بیش از ۴۰۰ نفر در ایران غرق شده‌اند که نزدیک نیمی از آنها افراد زیر ۲۱ سال هستند. پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس ایران روز شنبه گفت ۴۲۳ نفر در چهارماهه نخست امسال در ایران غرق شدند که حدود ۴۰ درصد آنها افراد زیر ۲۱ سال هستند. به گفته او بیشترین غرق شدگی‌ها در استانهای مازندران، آذربایجان غربی و تهران روی داده است. تقریبا یک سوم این غرق شدگان در رودخانه‌ها و مخازن آب پشت سدها بوده است.
 

در نظام آموزشی ایران توجه چندانی به آموزش شنا به دانش آموزان نمی‌شود. همچنین امنیتی و انتظامی تلقی شدن ساحل باعث شده تا برخی از مردم هشدارها را نادیده بگیرند و با وجود خطر، برای شنا به آب بروند.

Comments

Comments are closed.

Bottom