Top

کامیل احمدی، پژوهشگر ایرانی ـ بریتانیائی آسیب‌های اجتماعی در تهران بازداشت شد

August 14, 2019 by  

رادیو فرانسه

کامیل احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، روز یکشنبه گذشته ١١ اوت/ ٢٠ مرداد، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. بنوشتۀ همسر وی، شفق رحمانی، «شعبه یک دادسرای امنیت اوین [برای وی] قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده است». بگزارش هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، هیچ اطلاع دقیقی در بارۀ سبب بازداشت کامیل احمدی به دست نیامده است.

کامیل احمدی که در بارۀ آسیب‌های اجتماعی نظیر کودک همسری، کودک‌آزارى، ازدواج موقت و صیغۀ محرمیت، ختنۀ زنان و نیز در زمینۀ فرهنگ‌های محلی و حقوق اقلیت‌‌ها پژوهش کرده و کتاب‌ها و مقاله‌های فراوان نیز به چاپ رسانده، بگفتۀ شفق رحمانی، هنوز «رسماً متهم نشده است» اما دادسرای اوین در پاسخ به تحقیقات همسر او اعلام کرده است که «اتهاماتی در رابطه با فعالیت‌های وی وجود دارد».

همسر وی می‌گوید ماموران پس از دستگیری او، به خانه ریخته و با بر هم زدن همه چیز، مقادیری اسناد و مدارک را با خود بردند.

کامیل احمدی که بهنگام تحصیل در بریتانیا ملیت این کشور را بدست آورده است، بگفتۀ همسر خود «از پانزده سال پیش در ایران زندگی می‌کند». او بویژه در زمینه‌های بحث انگیز و پُرمناقشه‌ای نظیر همجنس گرائی و ازدواج زودرس دختران تحقیقات گستردهای انجام داده و در بارۀ «ختنه زنان» از جمله صاحب نظران شناخته شده محسوب می‌شود.

کامیل احمدی، بهنگام دستگیری، دو پژوهش در دست داشته که یکی از آنها در بارۀ «دگرباشان در ایران» با نام «داستان شهر ممنوعه» و دیگری در بارۀ «هویت و قومیت در ایران» با عنوان «از مرز تا مرز» آمادۀ چاپ می‌شده است.

کامیل احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، روز یکشنبه گذشته ١١ اوت/ ٢٠ مرداد، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. بنوشتۀ همسر وی، شفق رحمانی، «شعبه یک دادسرای امنیت اوین [برای وی] قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده است». بگزارش هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، هیچ اطلاع دقیقی در بارۀ سبب بازداشت کامیل احمدی به دست نیامده است.

Comments

Comments are closed.

Bottom