Top

«میراث»

October 15, 2019 by  

جهانگیر صداقت

بی‌ سرپناه

جاده‌هایِ توفان را درنوردیدیم

و از صعبِ تُند‌شیبِ آزمون،

سرخورده،

-یا سر بر‌افراشته –

گذشتیم.

در حدِ توان،

سکوتِ صخره‌هایِ سنّت را

با غریوِ تندرِ عصیان درهم شکستیم،

و توفنده، بر قُله‌هایِ خطر،

با بازوانِ تعهد و پنجه‌ی تدبیر 

غبار از رخِ خورشید برستردیم.

در تنگِ فرصتی که مقدّر بود،

تا مرزِ بضاعتِ خویش

فصولِ فریب را

از حماسه‌ی تاریخ باستان برشمردیم،

و شیادانِ شب‌نهاد قرون را 

بیضه در کلاهِ شعبده برشکستیم.

 

پیرانه سر

اکنون،

ما خود- 

سهمی نَدرَویده 

از این کشتزارِ انتظار می‌گذریم

و داس و خرمنکوب

به دستانِ بی‌‌پینه‌ی شما 

وا می‌‌نهیم.

 

جهانگیر صداقت

تیبوران- ۱ فوریه ۲۰۱۴

 

Comments

Comments are closed.

Bottom