Top

سخنی بمناسبت سالگرد اشغال ایران

February 9, 2020 by  

کوروش کلهر

۹ فوریه ۲۰۲۰ – سپهرا برزمت من آن پهلوانم

که با چون توئی پهلوانی توانم…..

زمانی که نسل من، سپر در پیش، برزم  جانیان حاکم برکشورمان برخاست، زمانی  که جنگ ما حتی از  زمان بسته شدن نطفه این اهریمنان شروع شد …چهل و یک سال سپری شده است.

صفوفی از مردان وزنان دلیرمان را از دست دادیم، وآنان… از کشته هایشان پشته ساختند  و ما فریاد برآوردیم که:

بچرخ ای فلک تا بچرخیم باهم

که “ما” در نبردت نه چون دیگرانیم

 

دشمنان و دو رویه بازی کنندگان سیاسی، جنگ مان را بازیچه انگاشتند … ولی پا بر جا ماندیم.

تجزیه و اضمحلال ایران را، در صورت ادامه جنگمان  برخ کشیدند ولی دلیرانه… در بروی …آنان چهار میخ کردیم.

بدرون لایه های  ما رخنه کردند ولی دیری نپایید که رو سیاهی را  برای آنان بجای گذاشتیم.

با ثروت های چپاول شده … رسانه ها وقلم های خریداری شده را بر علیه مان ردیف کردند

ولی سرانجام پیام ما متجاوز از دوسال پیش  بگوش ملتی رسید که با بپا خیزی اشان دنیائی را متحیر و صفحات زندگی این اهریمنان انیرانی را بشمارش انداختند.

این سینه سپر کنندگان از نسل جوانی ساخته و پرداخته شدند که سرآنجام پیام نسل مرا بگوش جان خریدند و با خونشان  زمین کشورمان را لاله زار کردند.

اینک نسل من آسوده خاطر این مشعل و سپر را بتو هدیه کرده است و میداند که فریاد زنان خواهی گفت که:

سپر نفکنم در نبرد تو ناکس

که من عجز را کار مردان ندانم

 

Comments

Comments are closed.

Bottom